Don Petru e lu pritinnenti anzianu.

Mariuzza va ni ron Ptru pi aviri cunsigghiu:-Ron Petru,aiu (ho) ru (due) pritinnenti.Tutti rui sistimati bboni.Unu e’ picciottu (giovane) ma e’ maniscu,l’autru e’ di bon caratteri ma e’ anzianu.Vossia ( vostra signoria) soccu(Che cosa) mi cunsigghia?:-figghia mia, sunnu megghiu scarchi o capizzu chi pugna nall’occhi-.Accussi’ rispunniu ron Petru.

Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria. Contrassegna il permalink.